logo Prague Parkour PK1

PARKOUR KROUŽEK PRAHA | PRAGUE PARKOUR PK1

Spustili jsme přihlášky na tréninky a kroužky pro rok 2019/2020 v Praze. Klikněte a přihlašte své dítě.

Parkourový trénink je velice populárním druhem sportu. Baví nás určitá volnost, která z něj vychází. Betonová sídliště díky téměř všudypřítomným zdem nabízí v Praze spoustu míst pro parkour. My z Prague Parkour PK1 nabízíme lektorské služby v podobě vedených parkourových tréninků v Praze.

Více o parkour kroužku Praha 4
Více o parkour kroužku Praha 9

Naše mise

Jsme parkourový sportovní klub pořádající kroužky, tréninky a workshopy. Jsme instruktoři, kteří se mimo pracovní dobu ve svém volném čase věnují práci s dětmi a dospělými.

Portfolio

Vedeme soustavnou kondiční přípravu dětí a dospělých na parkourové závody a OCR (obstacle course race). Učíme překonávat překážky z bodu A do bodu B co nejpřímější trasou rychle, plynule a efektivně za použití co nejmenšího energetického výdeje neustálým rozvojem síly, rychlosti, vytrvalosti a flexibility. Trénujeme efektivní pohybové techniky za použití vlastní síly i za pomoci týmu. Odkazujeme se k "Méthode Naturelle" definovanou Georgem Hébertem a odkazu Davida Bellea. Nejsme rebelové ničící zdi. Jsme v PK jedna. Jsme Prague Parkour PK1.

Trénujeme i pracující dospělé, kteří by se rádi nastartovali před prací nebo vyburcovali stres po ní se zkušenými instruktory formou aktivního rychlostně-vytrvalostního tréninku. A ano, chodí mezi nás i ženy. Parkour je vynikající sebeobranná technika. Poskytujeme služby individuálních lekcí. Portfolio rozšiřujeme o akrobacii, posilování a běh.

Motto

Držíme se starého pravidla od dob vzniku les parkours de combatant: Être fort pour être utile - tedy “Být silný, abych byl užitečný”, a připojujeme se tak k odkazu Méthode naturelle založené Georgem Hébertem. Svou činností v této době dostáváme minulého hesla Prague Parkour PK1: Aucun l’obstacle n’est pas la limite - “Žádná překážka není limitem”, čím říkáme, abyste "Vnímali zeď jako cestu, ne jako překážku".

Historie

Naše historie sahá do roku 2011, kdy Mgr. Michal “Učitel Mike” Filipin začal učit ještě tehdy parkourovou novinku na ZŠ Libčická. Jeho kroužku se od samého počátku účastnil Lukáš “McTavish” Koloc. Ten projevil o parkour velký zájem, a i mimo školní kroužek trénoval parkour na venkovních spotech, stejně jako Mike. Nezřídka se tedy stávalo, že se na velice známém parkourovém spotu Vltavská potkali. Časté otázky a oslovení: “Pane učiteli...,” tehdy dalo Mikovi vzniknout druhou přezdívku - Učitel, kterou mu už traceuři/parkouristé “neodpárali”. Kroužek na základní škole probíhal až do roku 2014. Od posouzení podzimu 2014 poté fungoval pod hlavičkou DDM Praha 2. Zde tehdy ustanovil Michal Filipin jako tehdejší pracovník DDM zkratku parkourového kurzu “PK1”. Na tento kurz přivedl Lukáš Koloc dnes již Bc. Ondřeje “Hec” Žádného. Do roku 2015 kroužek fungoval s paralelně vzniklými ranními anglicko-českými tréninky pro dospělé s názvem Prague Parkour PK1.

Mezi léty 2016-2017 nevykazoval Prague Parkour PK1 činnost, protože dva členové nynějšího týmu byli pracovně v zahraničí. Ostatní členové trénovali samostatně dál.

Od jara 2017 bylo možno opět s Prague Parkour PK1 trénovat na spotech Prahy. V létě navázal Michal Filipin pod hlavičkou PK1 spolupráci se spolkem majícím za cíl vybudování parkourového hřiště a vytvoření parkourového zájmového kroužku. Učitel Mike se toho roku v tříčlenném týmu podílel na startu a rozvoji jednoho z pražských parkourových klubů. Sem přivedl v létě roku 2018 Lukáše Koloce a mimo jiné dva studenty z DSP jako asistenty, díky nimž mohl tým na Prahu 5 expandovat. Po prvním roce se Michalu Filipinovi podařilo sehnat sponzora. Lukáš Koloc se během školního roku jako odborník na freerunning vypracoval na Praze 8 na vynikajícího instruktora a zanechal za sebou několik skvělých traceurů. Učitel Mike působil převážně právě na Praze 5. Celý tehdejší pracovní tým, který se rozrůstal i okolo zakladatele klubu dosáhl na konci roku 2018 výborného úspěchu. Během roku a půl od svého vzniku se podařilo zapsat a v kroužku udržet kvalitní výukou přes 150 členů.

V lednu ale po projektu ve spolupráci s Lab31 došlo na lámání chleba. Michal “Učitel Mike” Filipin cítil nesoulad s cíli, za jakých do týmu vstupoval. Stejně i Lukáš Koloc, který měl v té době nejvíce tréninků v klubu, se přikláněl ke spolupráci s tradiční Českou asociací parkouru, kdežto klub směřoval cestou ke gymnastice. V parkouru je toto velice ožehavé téma.

I přes dostavění hřiště se s jarem roku 2019 Učitel Mike a McTavish formovali zpět do Prague Parkour PK1. V červnu 2019 došlo k finální schůzi, kdy se do týmu Prague Parkour PK1 přidal již dříve zmíněný, ale stále nadšený parkourista Ondřej Žádný, který je odborníkem na management sportu. K nim přibyl dlouholetý přítel Učitele Mika, právník a nadšený sportovec Mgr. et Mgr. Petr Šedina. Ten se postaral a stará o právní stránku běhu spolku. Pětici týmu uzavírá dáma, expertka na tabulky a statistiku, ing. Lenka Filipinová, která má na starosti kancelář.

Toto léto 2019 Prague Parkour PK1 přesunulo působiště na celou Prahu i její okraj. Sledujte stránky Prague Parkour PK1 (www.pk1.cz) a informujte se o workshopech, táboru a parkourových kroužcích. Tento podzim se otevřely parkourové a OCR kroužky v Praze 4 a Praze 9.

Reference

logo Lab 31Dům dětí a mládeže Prahy 2Dráček kroužkyGymnázium ČeskolipskáRocki Outdoor Company

Created by LINELABOX