Parkour trénink Praha 6 

Přihlásit na trénink

Kudy na trénink?

Vedený sportovní trénink parkour se zaměřením na všestranný rozvoj a intenzivní sportovní průpravu na závodní formu

Běžné hodiny tréninku: čtvrtek 17:30-19:00 (začátek 17. září 2020), 90 minut

Místo konání: Tatran Střešovice (Sibeliova 368, 162 00 Praha 6-Střešovice), její pozemek a přilehlé okolí

Cena kurzu: 3750,- Kč / 1. pololetí (jsme nezisková organizace) splatná do 14 dní od 1. účasti na tréninku + 100,- poplatek asociaci (1x ročně)

Číslo účtu: 2901664380/2010

Variabilní symbol (datum narození dítěte ve tvaru ddmmrrrr): např. 27081999 při narození dítěte 27. srpna 1999