Podmínky akce 10 %

  1. Pokud doporučíte klub Prague Parkour PK1 z. s. někomu ze svých známých a ten se, případně jej jeho zákonný zástupce přihlásí na tréninky, náleží Vám, jako doporučiteli, 10 % sleva z ceny.
  2. Slevu poskytujeme formou vratky na konci daného pololetí.
  3. Slevu lze uplatnit pro daný vztah doporučitel-doporučený pouze 1x.
  4. Výše 10% slevy se určuje až z výsledné sumy reálně odučených tréninků v dané lokalitě.
  5. Tato akce neplatí pro lokalitu Praha-Satalice.